hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçe

ERİAD

Eskişehir’de sanayileşme ve ticaretin gelişimi, 1894 yılında Cer Atölyesinin kurulması ve 1890’lı yıllardan sonra Balkanlardan gelen göçlerle Kiremit-Tuğla, Soba, Tarım Makinaları, Mobilya, İnşaat ve Gıda Sanayisi hızlı bir şekilde ivme kazanmıştır. Şöyle ki, kentimizde marka ve sektörel bazda lider olan işletmelere bakıldığında göçmen ailelerin sahip olduğu şirketlerin büyük pay sahibi olduğu göze çarpmaktadır.

Derneğimiz; Anayasamızın öngördüğü esaslara, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin temel değerlerine uygun olarak, sanayici ve iş İnsanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını, örf ve adetlerin devamını sağlayarak dayanışma ruhunu arttırmak, toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işİnsanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, komşu ülkeler ve özelliklede Balkan Ülkeleri ile kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,amacı ile ESKİŞEHİR RUMELİLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ERİAD) adı altında 25.12.2015 tarihinde kurulmuştur.

Misyon

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde, Eskişehir’in daha aktif rol almasını sağlayacak yapıya kavuşabilmesi için, kültürler arası etkileşimi de içine alacak, uluslararası ve bölgesel sanayici ve işİnsanlarının potansiyelini stratejik olarak değerlendirmek.

Temel Değerler

  • Paydaşlara yönelik,

  • Dayanışma ve işbirliği

  • Çağdaş Çizgide,

  • Kalıcı değer yaratan,

  • Demokratik kültüre bağlı,

  • Çalışma ve faaliyetler planlayarak bunların hayata geçirmesini sağlamak.

Derneğimizin başlıca temel amacı şehrimizde ve bölgemizde ticari faaliyetlerini sürdüren sanayici ve iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını, örf ve adetlerin devamını sağlayarak dayanışma ruhunu arttırmak, toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işİnsanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

© 2022 ERİAD. Bütün hakları saklıdır.